Dato: 01-12-1999 | Videnblad nr. 06.07-05 Emne: Oparbejdning af stormfald

Langtidsopbevaring af træ til flisning efter stormfald

Ved orkanen den 3. december 1999 faldt mindst 3 millioner kubikmeter nåletræ. En stor del af dette træ er så beskadiget, at det ikke kan anvendes som tømmer, kassetræ eller cellulosetræ. Derimod er det udmærket egnet til produktion af energiflis. Dette Videnblad handler om, hvordan man bedst oparbejder og lagrer træ til energiformål i forbindelse med stormfald.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.07-05
Forfatter: Pieter D. Kofman