Dato: 01-07-2006 | Videnblad nr. 09.02-05 Emne: Tilvækstbestemmelser

En dynamisk bevoksningsmodel for bøg

Vækstmodeller på bevoksningsniveau er vigtige værktøjer for såvel skovbrugets praktikere som for skovbrugs-forskningen, idet modellerne kan anvendes til at forudsige fremtidig produktion, forventede indtægter eller det forventede forbrug af maskiner og mandskab, mens den for modellen nødvendige information enkelt og billigt kan indsamles i skoven. Den klassiske form for bevoksningsmodeller (tilvækstoversigten) repræsenterer imidlertid kun et enkelt udviklingsforløb for en given bonitet, nemlig det forløb der ligger til grund for oversigten. Således tager tilvækstoversigten ikke hensyn til, at den forstlige behandling ofte afviger fra den foreskrevne, eller at naturskabte forandringer (f.eks. stormfald) grundlæggende kan ændre forudsætningerne i modellen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.02-05
Forfatter: Thomas Nord-Larsen