Dato: 03-07-2006 | Videnblad nr. 09.02-07 Emne: Tilvækstbestemmelser

En diameterfordelingsmodel for bøg

De traditionelle modeller i skovplanlægningen, såsom de meget brugte tilvækstoversigter, angiver den forventede udvikling af aggregerede bevoksningsvariable som grundflade, stamtal, bevoksningshøjde og diameter. Imidlertid dækker de aggregerede variable over en større eller mindre grad af variation indenfor skovbevoksningerne, idet alle træerne selvsagt ikke er lige store. Diameterfordelingsmodeller beskriver træernes forventede fordeling på forskellige størrelser ud fra bestandsvariablerne og giver derved brugeren en mere detaljeret viden om den forventede skovstruktur, sortimentsudfald, værdien af tyndinger eller skovningsomkostninger uden at øge omkostningerne til indsamling af taksationsdata.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.02-07
Forfatter: Thomas Nord-Larsen