Dato: 24-04-2012 | Videnblad nr. 04.10-01 Emne: Bekæmpelse af uønsket vegetation

Bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn

Ved etablering af kulturer er effektiv bekæmpelse af ukrudt de første år efter plantning som regel af stor betydning for et vellykket resultat. Det rigtige valg af bekæmpelsesmiddel er vigtigt for at få den ønskede effekt til lavest mulig omkostning. Dette Videnblad giver beslutningsstøtte til valg af middel til bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn.

Læsevejledning – se pdf-filen til højre for tabellerne

Der er to indgange for valg af rette bekæmpelsesmiddel. I den generelle indgang er ukrudtet opdelt i 3 store grupper - græsarter, bredbladede urter og træopvækst. Grønne markeringer angiver, at et bekæmpelsesmiddel er egnet til at bekæmpe den pågældende gruppe af ukrudt hhv. før eller efter ukrudtets fremspiring. 

Den mere specifikke indgang viser bekæmpelsesmidlernes effekt mod specifikke ukrudtsarter. Effekten er angivet på en skala fra 0-3 ved anvendelse af den maksimalt tilladte dosis, hvor 0 = ringe eller ingen effekt, 1 = begrænset effekt, 2 = nogenlunde effekt og 3 = god effekt. Hvis ikke der er angivet en effekt, betyder det, at der ikke er fundet specifikke data om netop den kombination af middel og ukrudtsart.

Tabellen på side 2 giver yderligere oplysninger om de nævnte bekæmpelsesmidler med hensyn til dosis, anvendelsestidspunkt, pris og forbehold ved anvendelsen.

Yderligere information

Information om værnemidler, opblanding, risikosætninger, førstehjælp m.m. fremgår af midlernes etiket og leverandørbrugsanvisning. Læs altid etiketten inden brug af bekæmpelsesmidler.

Beskrivelse af bekæmpelsesmidler:

Dansk Landbrugsrådgivning m.fl. : www.middeldatabasen.dk

Håndbog i anvendelse af bekæmpelsesmidler:

Nielsen, G. C. et al. 2018: Vejledning i planteværn. Landbrugsforlaget
Nøgle til artsbestemmelse af ukrudt: www.planteinfo.dk

Kilder

Willoughby I., Dewar J. 1995: The use of herbicides in the forest. Forestry Commission, Field Book 8.
Århus Universitet, DJF : Planteværn Online.Videnblad nr.: 04.10-01
Forfatter: Niclas Scott Bentsen