Jordbearbejdning – Københavns Universitet

Jordbearbejdning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Sten i skovjorde i Danmark 04.03-10 juni 2015
Sten og grus i danske skovjorde 04.03-11 juni 2015
Afprøvning af nyudviklet kulturredskab til »punktvis reolpløjning« 04.03-09 december 2012
Jordbearbejdning under skærm af rødgran 04.03-08 februar 2003
Ændret arealanvendelse i Drastrup - Kvælstofudvaskning 04.03-07 april 2002
Dyb jordbehandling 04.03-06 september 1999
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og rodudvikling 04.03-05 oktober 1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og vandhusholdning 04.03-04 september 1997
Skov- og Naturstyrelsens kvasskærer 04.03-03 september 1993
Reolpløjning 04.03-02 maj 1993
Jordbearbejdning ved naturlig foryngelse af bøg 04.03-01 september 1992