Jordbearbejdning

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Sten i skovjorde i Danmark 04.03-10 26-06-2015
Sten og grus i danske skovjorde 04.03-11 26-06-2015
Afprøvning af nyudviklet kulturredskab til »punktvis reolpløjning« 04.03-09 19-12-2012
Jordbearbejdning under skærm af rødgran 04.03-08 01-02-2003
Ændret arealanvendelse i Drastrup - Kvælstofudvaskning 04.03-07 01-04-2002
Dyb jordbehandling 04.03-06 01-09-1999
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og rodudvikling 04.03-05 01-10-1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og vandhusholdning 04.03-04 01-09-1997
Skov- og Naturstyrelsens kvasskærer 04.03-03 01-09-1993
Reolpløjning 04.03-02 01-05-1993
Jordbearbejdning ved naturlig foryngelse af bøg 04.03-01 01-09-1992