Gødskning og vanding

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Kvælstofnormer for skov- og pyntegrøntkulturer 04.08-01 01-09-2003
Regler for anvendelse af husdyrgødning 04.08-02 01-08-2002