Vildtafværgning og musebekæmpelse

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje II 04.12-06 30-08-2010
Thiram 04.12-05 22-06-2010
Musegnav i skovkulturer 04.12-08 01-01-2001
Bekæmpelse af mosegrise 04.12-07 01-07-2000
Råvildt i skovkulturer 04.12-02 01-10-1998
Vildtafværgning i eg 04.12-01 01-04-1997