Foryngelsesformer – Københavns Universitet

Foryngelsesformer

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Underplantning af rødgran 04.01-07 marts 2012
Konvertering af rødgran ved underplantning 04.01-06 september 2004
Naturlig foryngelse af nåletræ 04.01-05 november 2003
Faktorforsøg med gødskning, vanding, såbedstype og bundflorakonkurrence i to bøgeforyngelser 04.01-04 september 1996
Bøgeforyngelsens økologi 04.01-03 januar 1996
Skærmforyngelse af rødgran på sandjord 04.01-02 juni 1994
Checkliste for naturlig foryngelse af bøg 04.01-01 november 1992