Foryngelsesformer

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Underplantning af rødgran 04.01-07 08-03-2012
Konvertering af rødgran ved underplantning 04.01-06 01-09-2004
Naturlig foryngelse af nåletræ 04.01-05 01-11-2003
Faktorforsøg med gødskning, vanding, såbedstype og bundflorakonkurrence i to bøgeforyngelser 04.01-04 01-09-1996
Bøgeforyngelsens økologi 04.01-03 01-01-1996
Skærmforyngelse af rødgran på sandjord 04.01-02 01-06-1994
Checkliste for naturlig foryngelse af bøg 04.01-01 01-11-1992