Plantning og såning – Københavns Universitet

Plantning og såning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Anerkendt praksis: Kulturanlæg II. 04.06-18 maj 2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg III. 04.06-19 maj 2010
Er der mere kulstof i skovjorde end i landbrugsjorde i Danmark? 04.06-17 november 2004
Resultater fra et afstandsforsøg med bøg 04.06-16 maj 2004
Udvaskning af nitrat efter stormfaldet i nåletræsplantager i sønderjylland 04.06-14 februar 2004
Gruppevis foryngelse af bøg i to størrelser lysbrønde 04.06-15 november 2003
Plantning under skærm reducerer risikoen for tab af næringsstoffer ved udvaskning. 04.06-13 september 2002
Plantningsmetodens indflydelse på rodudvikling 04.06-12 februar 2001
Skovrejsning på agerjord - Plantemaskiner på stiv jord 04.06-11 december 2000
Kulstofbinding ved skovrejsning på tidligere landbrugsjord 04.06-10 april 2000
Skovrejsning - nitratudvaskning, jordens pH og kulstofbinding 04.06-09 december 1999
Plantning af ask på Lounkær Skovdistrikt 04.06-02 juni 1999
Plantning og såning af eg på agerjord 04.06-04 juni 1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 1 04.06-05 juni 1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 2 04.06-06 juni 1997
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ 04.06-07 oktober 1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ 04.06-08 oktober 1996
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-01 oktober 1995