Plantemateriale – Københavns Universitet

Plantemateriale

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.05-05 december 2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.05-04 december 2004
Dyrkningstæthed og plantekvalitet 04.05-03 juni 1996
Langtidslagring af nåletræplanter på skovdistriktet 04.05-02 april 1996
Køle-/fryselagrede barrodsplanter 04.05-01 oktober 1995