Plantemateriale

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.05-05 01-12-2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.05-04 01-12-2004
Dyrkningstæthed og plantekvalitet 04.05-03 01-06-1996
Langtidslagring af nåletræplanter på skovdistriktet 04.05-02 01-04-1996
Køle-/fryselagrede barrodsplanter 04.05-01 01-10-1995