Generelt – Københavns Universitet

Generelt

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Skovrejsning og cadmiumudvaskning 04.00-05 januar 2009
Skovrejsning - nitratudvaskningen i de første år 04.00-03 september 2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen på langt sigt 04.00-04 september 2008
Skovrejsning - Miljømæssige konsekvenser 04.00-01 januar 2008
Udvikling i bundvegetation ved skovrejsning 04.00-02 januar 2008