Klargøring af kulturareal

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Anerkendt praksis: Kulturanlæg I 04.02-05 28-05-2010
Skovrejsning på agerjord - ukrudtsudviklingen 04.02-04 01-03-2001
Skovrejsning på agerjord - Etableringssikkerhed 04.02-02 01-06-1995
Skovrejsning på agerjord - Vækststart 04.02-03 01-06-1995
Afvikling af skærmen ved naturlig foryngelse af bøg 04.02-01 01-09-1992