Bekæmpelse af uønsket vegetation

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-07 28-04-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-06 27-04-2014
Bekæmpelse af glansbladet hæg 04.10-05 29-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 04.10-04 28-05-2012
Bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn 04.10-01 24-04-2012
Bynke-ambrosie 04.10-03 31-10-2011
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje I 04.10-02 31-08-2010
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 04.10-12 01-12-2000
Forudsætninger for vellykket mekanisk renholdelse 04.10-13 01-04-1999