Dato: 01-01-1996 | Videnblad nr. 04.01-03 Emne: Foryngelsesformer

Bøgeforyngelsens økologi

– overlevelse og vækst i 22 bøgeforyngelser fra 1989-oldenfaldet

Skærmtæthed. lysindstråling, vandindhold i jorden m.m. blev målt og sat i relation til foryngelsernes vækst og overlevelse. Undersøgelsens resultater er diskuteret i forhold til praktiske aspekter.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.01-03
Forfattere: Palle Madsen og J. Bo Larsen.