Dato: 01-09-2004 | Videnblad nr. 04.01-06 Emne: Foryngelsesformer

Konvertering af rødgran ved underplantning

Anbefalinger for plantning af bøg, ædelgran og douglasgran under skærm af rødgran på heden: Der bør anvendes en meget åben skærm, der bør være skærpet opmærksomhed på grund af øget risiko for angreb af typograf, plantepladsen skal være vel beredt for at sikre en god plantning, det er ikke nødvendigt at bekæmpe stor nåletræsnudebille, på grund af spontan naturlig foryngelse vil det i mange tilfælde ikke være nødvendigt at foretage efterbedring.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.01-06
Forfattere: Jens Peter Skovsgaard, Andreas Brunner, Ib Holmgaard Sørensen og Hans Peter Ravn.