Dato: 01-09-1993 | Videnblad nr. 04.04-01 Emne: Frø og frøindsamling

Oldenindsamling

I de kommende år bliver Danmarks skovareal måske fordoblet, og store områder vil blive tilplantet med bl.a. eg og bøg. I firserne udgjorde importen 93-94 % af det samlede forbrug af bøgefrø i landets skove.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.04-01
Forfatter: Poul Erik Pedersen og Bruno Bilde Jørgensen.