Skovrejsning og cadmiumudvaskning – Københavns Universitet

Dato: 09-01-2009 | Videnblad nr. 04.00-05 Emne: Generelt

Skovrejsning og cadmiumudvaskning

Landbrugsjord tilføres små mængder cadmium (Cd), som ophobes i de øverste jordlag, fordi jordens pH holdes oppe ved kalkning. Når der plantes skov på tidligere landbrugsjord falder jordens pH. Det ophobede Cd frigøres og kan nedvaskes til dybere jordlag. På visse jordbundstyper kan det opløste Cd ende i grundvandet i problematiske koncentrationer. Risikoen er størst på sandede jorde med høje koncentrationer af Cd.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.