Dato: 01-05-1993 | Videnblad nr. 04.03-02 Emne: Jordbearbejdning

Reolpløjning

Reolpløjning blev anvendt ved anlæg af en væsentlig del af vore hedeplantager, hvor pløjemetodens indførelse i sidste halvdel af forrige århundrede gav anledning til en markant højnelse af kultursuccesen. Datidens reolpløjning foregik ved brug af 2 hestetrukne enkeltplove, som gik efter hinanden (se pløjeprincip nedenfor). Den samlede pløjedybde var normalt 35-50 cm.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.03-02
Forfatter: Peter Matthesen.