Dato: 01-09-1993 | Videnblad nr. 04.03-03 Emne: Jordbearbejdning

Skov- og Naturstyrelsens kvasskærer

Skov- og Naturstyrelsen har udviklet et kulturredskab, kaldet kvasskæreren, beregnet til at frembringe en stribe med blotlagt mineraljord på kulturarealer uden forudgående kvasrydning. Kvasskæreren, der er stationeret på Nordjyllands Statsskovdistrikt, er udviklet til klit- og hedeskovbruget, men vil også være interessant i de gamle skovegne. Forskningscentret for Skov & Landskab har undersøgt redskabet med hensyn til redskabets arbejdskvalitet, præstation og økonomi.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.03-03
Forfatter: Lars Kjærbølling.