Dato: 01-09-1999 | Videnblad nr. 04.03-06 Emne: Jordbearbejdning

Dyb jordbehandling

– En af de skjulte fortidsminders fjender

Der er ca. 30.000 fredede fortidsminder i Danmark. Størstedelen af disse er synlige såsom gravhøje og stendysser. Det er straks mere problematisk med de skjulte fortidsminder, som først opdages ved f.eks. skovrejsning eller råstofindvinding. Dette Videnblad handler om de skjulte fortidsminder, hvordan de beskyttes gennem lovgivningen, og hvad man bl.a. kan gøre for at være med til at skåne dem. Man kan f.eks. bruge mere skånsomme metoder til jordbehandling eller lade arkæologerne udføre forundersøgelser, inden man går i gang med en dybdegående jordbearbejdning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.03-06
Forfattere: Anne Nørgaard Jørgensen, Søren Espersen og Peter Matthesen.