Dato: 01-06-1995 | Videnblad nr. 04.02-02 Emne: Klargøring af kulturareal

Skovrejsning på agerjord - Etableringssikkerhed

I 1989 påbegyndtes en serie forsøg med etablering af skovkulturer på sandet agerjord. Forsøgenes formål er at undersøge indflydelsen af den forudgående jordbehandling og den senere renholdelse på kulturernes etableringssikkerhed og vækststart. I dette Videnblad præsenteres resultaterne vedrørende etableringssikkerhed.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-02
Forfattere: Peter Matthesen og Morten Mylund Pedersen.