Dato: 01-03-2001 | Videnblad nr. 04.02-04 Emne: Klargøring af kulturareal

Skovrejsning på agerjord - ukrudtsudviklingen

Et meget væsentligt problem ved skovrejsning, især på de næringsrige jorde, er den ofte voldsomme urteflora, som kommer her. Agerjord har normalt et stort forråd af urtefrø i pløjelaget, spiringsbetingelserne i kulturjorden er ideelle, og urterne har rødderne i de samme jordlag som kulturplanterne. Derfor kan der let blive konkurrence om specielt vand og lys mellem kulturplanter og urteflora – eller "ukrudt", som det jo af samme grund kaldes. Begrænsninger i anvendelsen af herbicider samt omkostning og konsekvenser for udvaskningen ved mekanisk renholdelse har øget interessen for at mindske behovet for kulturrenholdelse gennem jordforbehandlingen. Men hvor lovende er mulighederne?

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-02
Forfattere: Peter Matthesen og Morten Mylund Pedersen.