Dato: 01-04-1996 | Videnblad nr. 04.05-02 Emne: Plantemateriale

Langtidslagring af nåletræplanter på skovdistriktet

Dette Videnblad handler om, hvordan man bedst muligt lagrer nåletræplanter lokalt i længere tid. Erfaringerne bygger på iagttagelser fra et forsøg anlagt af Forskningscentret for Skov & Landskab i 1984.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.05-02
Forfattere: Jørgen Neckelmann og Ellen Juel Christensen.