Dato: 01-06-1996 | Videnblad nr. 04.05-03 Emne: Plantemateriale

Dyrkningstæthed og plantekvalitet

Flere forsøg har undersøgt dyrkningstætheden og dens indflydelse på skovplanternes overlevelse og tilvækst efter plantning. Forsøgene viser, at stigende afstand i planteskolen oftest giver en mindre planteafgang og en øget højdevækst i kulturerne. Ældre forsøg viser, at denne forbedring holder længere end de første vanskelige år efter plantningen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.05-03
Forfattere: Jørgen Neckelmann og Ellen Juel Christensen.