Dato: 01-06-1997 | Videnblad nr. 04.06-04 Emne: Plantning og såning

Plantning og såning af eg på agerjord

Kulturresultater

Skov- og Naturstyrelsen anlagde i 1988 en række demonstrationsplantninger med løvtræ på Thy, Ulborg, Randbøl, Aabenraa og Fyns distrikter (figur 1). Plantningerne blev anlagt for at vise mulighederne for anvendelse af løvtræ ved skovrejsning på sandede/grusede, ofte frost- og vindudsatte agerjorde. En væsentlig træart ved plantning under sådanne forhold er stilkeg (Quercus robur L.).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-04
Forfattere: Jørgen Neckelmann og Anna Thormann