Dato: 01-10-1996 | Videnblad nr. 04.06-07 Emne: Plantning og såning

Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ I

Baggrund og praktiske erfaringer

Et grundlæggende problem ved etablering af løvtræ er, at de traditionelle plantningskulturer er kostbare, hvis kultursikkerheden skal være tilfredsstillende. Derfor er en væsentlig reduktion af kulturomkostningerne formodentlig afgørende for, at etablering af løvskov og løvblandingsskov kan opnå det ønskede omfang i forbindelse med skovrejsning og konvertering fra nåleskov til løvskov. Bortset fra blot at anvende lave plantetal, forekommer mulighederne for at opnå en betydelig billiggørelse indenfor de traditionelle plantningskulturer at være begrænsede. Såning direkte på voksestedet ser derimod ud til at være et interessant alternativ.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-07
Forfatter: Palle Madsen