Dato: 01-12-1999 | Videnblad nr. 04.06-09 Emne: Plantning og såning

Skovrejsning - nitratudvaskning, jordens pH og kulstofbinding

Regeringen har besluttet at fordoble skovarealet i løbet af de næste 80-100 år. Målsætningen indebærer, at knapt en fjerdedel af Danmark vil være dækket af skov i år 2000. Et af formålene med skovrejsning er at sikre rent drikkevand. Dette Videnblad handler om, hvad der sker i jordbunden, når man planter træer på landbrugsjord. Det viser sig bl.a., at der kan ske en midlertidig stigning af koncentrationen af nitrat i jordvæsken efter skovrejsning. Denne stigning øges, hvis man f.eks. bekæmper ukrudtet. Der ses desuden et fald i jordens pH på jorde, der tidligere har været kalket. Efter 7-10 år er jordens kulstofindhold uændret, men på længere sigt vil der sandsynligvis ske en oplagring af kulstof på grund af den større tilførsel af organisk stof til jordbunden

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-09
Forfatter: Karin Hansen og Lars Vesterdal