Dato: 01-02-2001 | Videnblad nr. 04.06-12 Emne: Plantning og såning

Plantningsmetodens indflydelse på rodudvikling

En række tyske undersøgelser viser forskelle i rodudviklingen mellem hhv. plantede, naturligt foryngede og såede løvtræer. Forskellige plantningsmetoder fører til forskellig hyppighed af roddeformationer på barrodsplanter. Selv 35 år efter plantning var plantningsmetodens indflydelse på rodudviklingen tydelig. Roddeformationer på grund af forkert plantningsmetode eller dårlig plantningskvalitet kan være årsag til mindsket stabilitet mod storm.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-12
Forfatter: Andreas Brunner