Dato: 01-02-2004 | Videnblad nr. 04.06-14 Emne: Plantning og såning

Udvaskning af nitrat efter stormfaldet i nåletræsplantager i sønderjylland

Det er blevet forudsagt at fældning af skove i områder med høj tilførsel af kvælstof fra luftforurening vil føre til massiv udvaskning af nitrat (NO3). Foreløbige undersøgelser tyder på, at det ikke behøver gå så galt. Hurtig genetablering af vegetationen er afgørende, f.eks. ved at gennemføre en hurtig tilplantning eller udnytte eventuelt naturlig opvækst.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-14
Forfatter: Inger Kappel Schmidt og Per Gundersen