Dato: 01-11-2004 | Videnblad nr. 04.06-17 Emne: Plantning og såning

Er der mere kulstof i skovjorde end i landbrugsjorde i Danmark?

Kulstoflagring ved skovrejsning på landbrugsjord er en af de mekanismer, der kan indregnes i de nationale budgetter for drivhusgas under Kyoto Protokollen. Udover lagring af kulstof (C) i træernes vedmasse, forventes det også, at skiftet i arealanvendelse vil øge jordens kulstoflager over en periode. Men hvor meget kulstof kan der forventes at blive lagret over tid? For at besvare dette spørgsmål, har Skov & Landskab gennemført en undersøgelse af jordens kulstoflager i arealanvendelserne skov og landbrug.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-17
Forfatter: Lars Vesterdal og Finn Vanmann Jørgensen