Dato: 01-11-1992 | Videnblad nr. 04.09-01 Emne: Slam, kompost oa.

Gødskning med spildevandsslam i skov

Ved rigtigt lokalitetsvalg og dosering kan udbringning af spildevandsslam i skov foretages med meget lille risiko for nitratudvaskning og tungmetalforurening. Konflikter med natur- og friluftsinteresser kan også minimeres. Nyttevirkningen vil imidlertid i de fleste tilfælde være begrænset. Det er hovedkonklusionerne fra et litteraturstudium foretaget ved FSL.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.09-01
Forfatter: Keld Hauge Nielsen