Gødskning med spildevandsslam i skov – Københavns Universitet

Dato: 01-11-1992 | Videnblad nr. 04.09-01 Emne: Slam, kompost oa.

Gødskning med spildevandsslam i skov

Ved rigtigt lokalitetsvalg og dosering kan udbringning af spildevandsslam i skov foretages med meget lille risiko for nitratudvaskning og tungmetalforurening. Konflikter med natur- og friluftsinteresser kan også minimeres. Nyttevirkningen vil imidlertid i de fleste tilfælde være begrænset. Det er hovedkonklusionerne fra et litteraturstudium foretaget ved FSL.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.