Dato: 01-09-1994 | Videnblad nr. 04.09-03 Emne: Slam, kompost oa.

Udbringning af slam i skove

En anvendelse der kræver tilladelse

Slam er næring - Slam fra spildevandsrensning indeholder kvælstof og fosfor. I de tilfælde, hvor skovarealer har et gødskningsbehov og man påtænker at gødske, kan man overveje at anvende slam fra spildevandsrensning. Ofte kan slam leveres gratis fra de kommunale rensningsanlæg. Levering af kommunalt spildevand må kun ske efter skriftlig aftale med kommunen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.09-03
Forfatter: Merete Morsing