Dato: 01-04-1997 | Videnblad nr. 04.12-01 Emne: Vildtafværgning og musebekæmpelse

Vildtafværgning i eg

Skov- og Naturstyrelsen anlagde i 1988 en række demonstrationsplantninger med løvtræ på Thy, Ulborg, Randbøl, Aabenraa og Fyns distrikter (figur 1). Plantningerne blev anlagt for at vise mulighederne for anvendelse af løvtræ ved skovrejsning på grovsandede, ofte frost- og vindudsatte agerjorde. En væsentlig træart ved plantning under sådanne forhold er stilkeg (Quercus robur L.), som ofte bides kraftigt af harer og hjortevildt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.12-01
Forfattere: Jørgen Neckelmann og Anna Thormann