Dato: 01-01-2001 | Videnblad nr. 04.12-08 Emne: Vildtafværgning og musebekæmpelse

Musegnav i skovkulturer

Tre musearter har betydning som skadedyr i skovkulturer. Det drejer sig om markmus, rødmus og mosegris. Dette Videnblad omhandler de to musearter og deres bekæmpelse, mens mosegrisen og dens bekæmpelse er behandlet i Videnblad 4.12-7.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.12-08
Forfattere: Hans Peter Ravn, Niclas Scott Bentsen og Frans Theilby