Dato: 01-04-2003 | Videnblad nr. 06.03-16 Emne: Flishugning

Rundtræ eller flis i mellemaldrende rødgranbevoksninger

Produktionen af flis har været støt stigende i de sidste 25 år. Først i takt med etableringen af mange flisfyrede fjernvarmeværker og senest med etableringen af kedler på flere kraft- og kraftvarmeværker. Hovedparten af flisen produceres i tidlige tyndinger i rødgranbevoksninger, og der er hertil udviklet et velfungerende produktionssystem (tabel 1). I mellemaldrende granbevoksninger af dårlig kvalitet samt i perioder med vanskelig afsætning for rundtræeffekter er det nærliggende at producere flis. Flissystemet kræver dog nogle tilpasninger for at kunne fungere i ældre bevoksninger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.03-16
Forfatter: Kjell Suadicani