Dato: 01-08-2000 | Videnblad nr. 08.05-10 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran

Ved tyndinger i nåletræ har man traditionelt kun fjernet træets stamme. Nåle, grene og stammetop blev efterladt i skoven. Det er nu mere almindeligt at flishugge de første tyndinger i nål til bl.a. energitræ. Det betyder, at hele træet fjernes fra arealet. Herved øges udbyttet af tørstof. Men udtaget af næringsstoffer øges i endnu højere

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-10
Forfatter: Inge Stupak Møller