Dato: 01-08-2000 | Videnblad nr. 08.05-11 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Bortførsel af næringsstoffer ved flisning over en omdrift i rødgran

Der fjernes betydeligt flere næringsstoffer pr. tynding, når træerne flises hele, end når alene stammerne udtages (Se Videnblade Skovbrug nr. 8.5-10). Fortørring af de fældede træer i bevoksningen reducerer udtaget af næringsstoffer, men det er stadig betydeligt større end ved fjernelse af stammer alene. Betragtes udnyttelsen over en omdrift, hvor kun de første tyndinger samt evt. kvas efter renafdrift flises, vil forskellene mellem de tre udnyttelsesintensiteter være mindre. Det skyldes naturligvis, at der i de sidste tyndinger/evt. renafdriften kun udtages stammer uanset udnyttelsesintensiteten af de første tyndinger. I to eksempler sammenlignes tørstof- og næringsstofudtaget over en omdrift for grønflisning, flisning efter fortørring og ved hugst af stammer alene.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-11
Forfatter: Inge Stupak Møller