Dato: 02-10-2006 | Videnblad nr. 05.06-19 Emne: Hugstbehandling

Hugst og stormfald II

De traditionelle hugststyrker (A, B, C og D-hugst) samt aldersgradueret hugst

Efter orkanen den 3. december 1999 foretog forfatteren en rundrejse i en række af de skove, som var blevet hårdt ramt af orkanen. De første spontane meldinger lød på, at alt nåletræ over 12 meters højde var ødelagt i de mest ramte områder, men forfatterens rundrejse i Sønderjylland og på Sydsjælland viste et langt mere nuanceret billede. Erfaringerne fra rundrejsen sammen med forskningen på området øvrigt er sammenstillet i en række videnblade alle med overskriften Hugst og stormfald. Der gives herudover en række forslag til, hvordan bevoksningernes stormstabilitet kan bevares, og hvordan skader kan minimeres. Det er muligt at nedsætte stormskaderne i nåletræ og bøg meget betydeligt, også uden væsentlige økonomiske tab.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-19
Forfatter: Christian Nørgård Nielsen