Dato: 01-09-1997 | Videnblad nr. 04.03-04 Emne: Jordbearbejdning

Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og vandhusholdning

I dette Videnblad fremlægges resultater af forsøg, hvor man har målt det aktuelle vandindhold i jorden gennem en vækstsæson. Målingerne har fundet sted på to forskellige lokaliteter med henholdvis lerjord og mager sandjord. Her sammenligner man det aktuelle vandindhold efter to forskellige behandlinger: en dyb jordbehandling (reolpløjning) og en overfladisk jordbehandling (landbrugspløjning).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.03-04
Forfatter: Peter Matthesen.