Dato: 01-06-1997 | Videnblad nr. 04.06-05 Emne: Plantning og såning

Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 1

I Videnblade Skovbrug nr. 4.6-4, 1997 er redegjort for de biologiske resultater fra en forsøgsserie med plantning og såning ved etablering af eg på gruset/sandet agerjord. Resultaterne er mere detaljeret beskrevet i Skovbrugsserien nr. 19, 1997 fra Forskningscentret for Skov & Landskab.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-05
Forfatter: Jørgen Neckelmann