Dato: 01-06-1997 | Videnblad nr. 04.06-06 Emne: Plantning og såning

Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 2

I dette Videnblad vises resultater af beregninger af summerede udgifter til anlæg og pleje af henholdsvis sånings- og plantningskulturer af eg på sandet/gruset agerjord. Beregningerne er udført under forskellige forudsætninger med hensyn til teknik (manuel/maskinel plantning/såning), såtæthed (antal agern/m række), efterbedringsbehov og tilskudsmuligheder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-06
Forfatter: Jørgen Neckelmann