Dato: 01-06-2001 | Videnblad nr. 08.05-17 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

ESBEN - guided tour

I Videnblad 8.5-16 blev anvendelsen af regnearksprogrammet ESBEN (Estimering af biomasse- og næringsstofudtag ved udnyttelse af heltræer i rødgran) illustreret ved fire scenarier. I dette Videnblad anvendes scenario 2 til en "guided tour" i programmet, som er vedlagt dette Videnblad på en diskette [ESBEN.xls] sammen med programmets dokumentation [ESBEN.doc] i en selvudpakkende zip-fil [ESBEN. exe]. Desuden gennemgås kort simple udregninger af biomasse- og næringsstofudtag for en enkelt tynding.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-17
Forfatter: Inge Stupak Møller