Dato: 01-04-2001 | Videnblad nr. 08.05-15 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran

Heltræudnyttelse til energiformål ved tidlige tyndinger i rødgran er i de sidste 20 år blevet almindelig i Danmark. Der har imidlertid rejst sig en stigende opmærksomhed omkring de økologiske konsekvenser af en øget biomasseudnyttelse i skovene. Særligt har opmærksomheden rettet sig mod udnyttelsen af hele træer, idet en større andel af de vigtige næringsstoffer er lokaliseret i træernes kviste og nåle (Møller, 2000a). I dette Videnblad analyseres resultaterne af to forsøg på sandede lokaliteter for at vurdere, om heltræudnyttelse kan medføre en forringet tilvækst. Undersøgelsen konkluderer at den forøgede fjernelse af næringsstoffer som følge af heltræudnyttelse, kan have betydelig effekt på træernes tilvækst. Det anbefales, i lighed med tidligere anbefalinger (Beier et al., 1995; Møller, 2000b), ikke at flishugge friske træer, da dette kan medføre en udpining af dyrkningsgrundlaget

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-15
Forfatter: Thomas Nord-Larsen