Dato: 01-06-2001 | Videnblad nr. 08.05-16 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

ESBEN

Et EXCEL-program til estimering af biomasse- og næringsstofudtag ved udnyttelse af heltræer i rødgran

I dansk skovbrug er det almindeligt at flishugge de første tyndinger i gran til energiformål. Ved flisningen sker der et større udtag af næringsstoffer end ved hugst af stammerne alene. Fjernelse af basekationer (f.eks. kalium, kalcium og magnesium) medvirker desuden til forsuring af jorden. Det er derfor vigtigt at overveje, om flisning er en bæredygtig udnyttelsesmåde. ESBEN er et EXCEL-program, der på simpel vis belyser denne problemstilling, samt mulighederne for at kompensere for tabet af næringsstoffer ved at gødske med flisaske. Programmet og dets dokumentation er vedlagt dette Videnblad på en diskette.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-16
Forfattere: Inge Stupak Møller og Morten Ingerslev