Arealvalg og kulturteknik – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Arealvalg og kulturteknik

Arealvalg og kulturteknik

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Sortér stigende Dato
Jordanalyser 04.01-01 september 1997
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden - introduktion 04.01-02 november 2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden 04.01-03 november 2001
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.01-04 november 2005
Sten i mark- og skovjorde i Danmark 04.01-05 juni 2015
Sten og grus i danske mark- og skovjorde 04.01-06 juni 2015
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 december 1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 december 1993
Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer 04.02-03 marts 1994
Temperaturmodeller og udspring i nordmannsgran 04.02-04 maj 2007
Klimamålinger og topskudsvækst i nordmannsgran 04.02-05 maj 2007
Jordens vandindhold påvirker topskudsvæksten 04.02-06 juni 2009
Knopskader i nobilis og anbefaliger til voksested 04.03-01 december 2007
Plantning i krydsforbandt 04.04-01 april 2003
Arealklargøring i gammel skov - 1 04.06-01 februar 2002
Arealklargøring i gammel skov - 2 04.06-02 februar 2002
Tidlig plantning på stiv ubekvem lerjord 04.07-01 april 1996
Metoder til konvertering af udslidte juletræsarealer 04.07-02 oktober 2007
Køle/fryselagrede barrodsplanter 04.09-01 juni 1997