Redskaber i planlægningen – Københavns Universitet

Videntjenesten > Planlægning og Friluftsliv > Redskaber i planlægningen

Redskaber i planlægningen

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér stigende
Visualiseringssystemer på WWW: VRML 09.02-01 december 1999
Visualiseringssystemer på WWW: On-line webcams 09.02-02 marts 2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 august 2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 august 2000
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 oktober 2000
Kortlægning af overordnet arealanvendelse i danske byer 09.01-04 juli 2001
Landskabsevaluering i England 09.04-01 april 2002
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 09.04-02 april 2002
Landskabsvurdering i Holland 09.04-03 juni 2002
GIS-baserede indikatorer for rekreativ tilgængelighed 09.01-05 august 2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 09.04-04 september 2002
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 09.04-05 maj 2003
Naturplaner 09.05-01 november 2003
Landskabskarakterkortlægning 09.04-06 maj 2004
Adfærdsundersøgelser 09.01-06 november 2004
Landskabskarakterkortlægning 09.04-07 januar 2005
Ressourcer på internettet 09.00-01 juni 2005
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 09.04-08 juni 2005
Intelligent terrænmodellering 09.02-03 juni 2005
Carlsbergs landskab 09.19-01 august 2006