Træarter og proveniensforhold – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Træarter og proveniens...

Træarter og proveniensforhold

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér stigende
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 december 1993
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 marts 1994
Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran 03.01-02 marts 1994
Vurderingsprincipper for juletræer i nobilis 03.02-01 august 1994
Nobilis juletræer - opgørelser af skadetyper 03.02-02 august 1994
Nobilis juletræer - stor lokalitetsvariation i udbytte 03.02-03 august 1994
Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran 03.01-03 august 1994
Rangordning af danske, tyrkiske og russiske nordmannsgran provenienser 03.01-04 august 1994
Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber 03.01-05 oktober 1994
Røde nåle på nobilis i sommeren 1994 03.02-04 marts 1995
Abies veitchii 03.04-09 juni 1995
Abies veitchii 03.04-08 juni 1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 2 03.02-06 september 1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 3 03.02-07 september 1995
Ædelcypres - 1 03.03-01 oktober 1995
Ædelcypres - 2 03.03-02 december 1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 1 03.02-05 december 1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund 03.01-06 december 1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund 03.01-07 december 1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund 03.01-08 december 1995
Silkefyr - 2 03.06-02 april 1996
Misfarvninger af nobilis nåle i sensommeren 1995 03.02-08 juni 1996
Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark 03.01-09 juni 1996
Undersøgelser af klip i Kragskovhedeforsøget 03.01-10 juni 1996