Træarter og proveniensforhold – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Træarter og proveniens...

Træarter og proveniensforhold

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Sortér stigende Nummer Dato
3 års status for 3 nordiske forsøg med Abies lasiocarpa provenienser 03.04-17 juli 2003
Abies amabilis 03.04-20 december 2005
Abies amabilis 03.04-21 december 2005
Abies amabilis 03.04-22 december 2005
Abies fraseri - en vigtig pyntegrøntart i USA 03.04-01 november 2002
Abies lasiocarpa - en alternativ juletræsart? 03.04-10 september 1999
Abies veitchii 03.04-08 juni 1995
Abies veitchii 03.04-09 juni 1995
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 marts 1994
Bedømmelse af udspring i 3 alternative juletræsarter 03.04-13 september 2000
Betydende faktorer for juletræsegnethed i Abies lasiocarpa 03.04-23 juni 2011
Buksbom - som klippegrønt 03.07-01 maj 2005
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser 03.02-12 maj 1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser 03.02-13 maj 1998
Danske nobilis frøplantager kan fortsat forbedres 03.02-22 november 2010
Danske nobilis provenienser 03.02-17 august 2003
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 november 1998
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 november 2008
Douglasgran, det traditionelle juletræ i USA 03.07-02 februar 2009
Douglasgran: Frøkilder især til skovtræer på Plantevalg.dk 03.07-03 februar 2009
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 november 2008
Efter-høst kvalitet 03.01-17 juni 2001
Efter-høst kvalitet 03.01-18 juni 2001
Efter-høst kvalitet af nobilis 03.02-18 december 2003