Skader på skov – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Skader på skov

Skader på skov

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Sortér stigende Dato
Hallandssygen - »blødende graner« 08.00-01 september 1999
Skader på træer og kulturplanter 08.00-02 maj 1995
Skovsundhedsovervågning i Danmark 08.00-03 december 2012
Skovøkologiske udtryk (1) 08.00-04 november 1997
Skovøkologiske udtryk (2) 08.00-05 november 1997
Skovøkologiske udtryk (3) 08.00-06 november 1997
Egens sundhed i Danmark 08.00-07 december 2012
Bøgens sundhed i Danmark 08.00-08 december 2012
Rødgrans sundhed i Danmark 08.00-09 december 2012
Stormfald: 08.01-01 juni 1996
Luftforurening i bevoksningsrande 08.04-01 oktober 2000
Vand, havsalt og luftforurening 08.04-02 august 1994
Tynding fra toppen i rødgran 08.04-03 august 1994
Kvælstofudvaskning fra sitka-skov 08.04-05 juli 1994
Luftforurening med svovl 08.04-06 december 1995
Luftforureningens og skovdriftens betydning for jordforsuringen 08.04-07 november 2002
Nålefald i fyr - saltskader 08.04-08 august 2000
Stoftilførsel til skoven via atmosfæren 08.04-09 november 2002
Atmosfærisk deposition af magnesium, kalium og calcium 08.04-10 december 2002
1 2 3 4 5 6