Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Planlægning og Friluftsliv.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller 'Nummer'.
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér stigende
Barrierer for omdannelse af ældre erhvervsområder 03.02-01 november 1999
Byens miljø - hvad er vigtigst? 03.03-01 november 1999
Arealanvendelse i Danmark nu og i fremtiden 04.00-01 november 1999
Kredsløb og fysisk planlægning 07.00-01 december 1999
Visualiseringssystemer på WWW: VRML 09.02-01 december 1999
Strategisk miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-01 februar 2000
Hvem planter skov - og hvorfor? 04.03-01 marts 2000
Visualiseringssystemer på WWW: On-line webcams 09.02-02 marts 2000
Landzoneadministrationen og den kommunale byggesagsbehandling 04.02-01 maj 2000
Regulering af landbrugets harmoniforhold m.v. 04.02-02 maj 2000
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme klar med data 06.00-01 maj 2000
Fysisk planlægning i Øresundsområdet 05.01-01 maj 2000
Hvem bruger byens grønne områder? 06.01-01 juni 2000
Hvad skal byens grønne områder kunne tilbyde børn? 06.01-02 juni 2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 august 2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 august 2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 04.02-03 oktober 2000
Lokale beboeres tilpasning til turismen i lokalsamfundet 06.10-01 oktober 2000
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 oktober 2000
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 04.03-03 november 2000
Pendling - den ubønhørlige hverdag 10.00-01 december 2000
Landbrugsloven og miljøet 04.02-04 december 2000
Skovrejsning: Er der sammenhæng mellem tilskud og tilplantning? 04.03-02 december 2000
Brugerråd i statsskovene 08.01-01 december 2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 08.01-02 december 2000
Genanvendelse af ældre erhvervsområder 03.02-02 februar 2001
Erhvervslokaliseringspolitik i Holland 03.02-03 februar 2001
Fordele og ulemper ved byfortætning 03.02-04 februar 2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 06.01-03 februar 2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 1 07.03-02 februar 2001